သမၼတ႐ံုး၏ထုတ္ျပန္ခ်က္ ကိုးကန့္ေဒသအေရးေပၚအေျခအေနႏွင္႕ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအမိန့္တို့အား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳ

ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၉)ရက္ေန႔ မွစတင္ၿပီး တိုက္ပြဲမ်ားဆက္တိုက္ျဖစ္ ေပၚေနသည့္ ကိုးကန္႔ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရေဒသအတြင္း နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး မ်ားျပန္လည္ရရွိလာေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုးကဖြဲ႕စည္းပံုပါဥပေဒႏွင့္အညီ ဥပေဒကဲ့သို႔အာဏာတည္ေသာ အမိန္႔ အမွတ္(၁/၂၀၁၅)အေရးေပၚအေျခ အေနေၾကညာျခင္းႏွင့္ (၂/၂၀၁၅) စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအမိန္႔တို႔ကို ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။ အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၂၀)ရက္ ေန႔တြင္ သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္း ကျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အ တည္ျပဳေပးႏိုင္ရန္ အဆိုတင္သြင္းရာ ကိုယ္စားလွယ္သံုးဦးမွ ေထာက္ခံေဆြး ေႏြးခဲ့ၿပီး ကန္႔ကြက္သူမရွိဘဲအတည္ျပဳ ခဲ့သည္။ သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးဦးေအာင္ မင္းက ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၂၀)ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝးတြင္ ရွမ္းျပည္အတြင္းရွိကိုးကန္႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ ယခု ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၉)ရက္ေန႔မွစတင္ၿပီး ကိုးကန္႔ေသာင္းက်န္းသူလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ မႈမ်ားျပဳလုပ္လာေသာေၾကာင့္ နယ္ေျမ တည္ၿငိမ္မႈမ်ားႏွင့္ေဒသခံမ်ား၏ လံုၿခံဳ ေရးမ်ားအတြက္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၁) ရက္ေန႔တြင္ ပုဒ္မ(၁၄၄)ထုတ္ျပန္ခဲ့ ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ …

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္မႈ ဆႏၵခံယူပြဲႏွင္႕ နီးကပ္ေန၍ ခက္ခဲမႈမ်ားရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း ဦးတင္ေအးေျပာၾကား

ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၇)ရက္ ေန႔တြင္ ဏေမု ြ်သပေူ ံသအနူ ၌က်င္း ပခဲ့ေသာ ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ ရွင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားေတြ႕ဆံုခဲ့ပြဲ တြင္ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ဦးတင္ေအးမွ ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္မႈဆႏၵခံ ယူပြဲႏွင့္ နီးကပ္ေန၍ ၂၀၁၅ေရြး ေကာက္ပြဲမွာ အခက္အခဲတစ္ခ်ိဳ႕ရွိလာ ႏိုင္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ ဆင္မႈ ဆႏၵခံယူပြဲအား ၂၀၁၅ခုႏွစ္ေမ လတြင္ ျပည္လံုးကြ်တ္က်င္းပရန္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ဆံုးျဖတ္ထုတ္ ျပန္ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ အား ၂၀၁၅ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလ ေနာက္ဆံုးပတ္ႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာလ ပထမ ပတ္တြင္က်င္းပမည္ျဖစ္ကာ လက္ရွိအ ခ်ိန္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ အ ႀကိဳမဲစာရင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လုပ္ ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ]]ျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲ က အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာႏိုင္တယ္။ ဥ ပေဒတစ္ခုကျပင္မယ္ဆိုရင္ လႊတ္ ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးရမယ္၊ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ ရမယ္။ ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ …

ဖုန္ၾကားရွင္ေမႊးတဲ႕မီးနဲ့ဖုန္ၾကားရွင္ရဲ႔ အတိတ္ ပစၥဳပၸန္ အနာဂတ္

ဖုန္ၾကားရွင္ဟာ ယခုဆိုရင္ အသက္(၈၆)ႏွစ္ရွိပါၿပီ၊ ဒီအသက္အ ႐ြယ္မွာေတာ္႐ံုသူေတြအလုပ္သိပ္မလုပ္ ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ အလုပ္ေတာင္ေတာ္ ႐ံုမလုပ္ႏိုင္တာစစ္တိုက္ဖို႔ဆိုရင္ ပို ေတာင္ေဝးပါလိမ့္မည္။ (၁၉၅၉)ခုႏွစ္ ကတည္းက တိုက္ရည္ခိုက္ရည္ရွိတဲ့ ဖုန္ၾကားရွင္ ဗ.က.ပရဲ႕ေဒသစစ္မွဴး တစ္ဦးျဖစ္လာပါတယ္။ ဗ.က.ပႏွင့္ ကခ်င္တပ္ဖြဲ႕ကို တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္က ထိုစဥ္ကာလက ကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့တဲ့ အစဥ္အလာရွိခဲ့သည္။ ကိုးကန္႔၊ ေလာက္ကိုင္၊ ဝ၊ မိုင္းလားေဒ သဟာ တ႐ုတ္နယ္စပ္ယူနန္နဲ႔နီးစပ္ပါသည္။ ဖုန္ၾကားရွင္ကို (၁၉၃၁)ခု ႏွစ္မွာ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ ဟံုေစြ ထူးေက်းရြာမွာေမြးဖြားခဲ့သည္။(၁၉၆၈) ခုႏွစ္ တ႐ုတ္-ျမန္မာအေရးအခင္းအ ၿပီး ဗ.က.ပအဖြဲ႕ကရွမ္းျပည္နယ္ အ ေရွ႕ေျမာက္ေဒသမွာ ေျခကုပ္ယူလာ သည္။ မ.ဆ.လအစိုးရေခတ္မွာ ဦး ေနဝင္းဟာ ဗ.က.ပကိုတိုက္ဖို႔ ကိုး ကန္႔ေဒသနယ္ခံျဖစ္တဲ့ ေလာ္စစ္ဟန္ ကိုေမြးျမဴခဲ့သည္။ အလားတူပဲ ဗ.က. ပကလည္း တိုက္ရည္ခိုက္ရည္ရွိတဲ့ စစ္ ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ …

ႏ်ဴကလီးယားစစ္ပြဲဆင္ႏႊဲရန္X-box ကို အျပင္းအထန္ေလ႕က်င္႕ေနေသာ ကင္ဂ်ံဳအန္

ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္း ေဆာင္ကင္ဂ်ံဳအန္သည္ အေမရိကန္ကို ႏ်ဴကလီးယားဗံုးျဖင္႕တိုက္ခိုက္ရန္ အတြက္ゞင္း၏ X-box ေခၚကစားစက္ ျဖင္႕အျပင္းအထန္ေလ႕က်င္႕လ်က္ရွိ ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားမွလာေသာ သတင္းကိုကိုးကားကာေဒးလီးစတား သတင္းစာကေရးသားေဖာ္ျပခဲ႕သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ကゞင္း ၏အေနာက္ႏိုင္ငံရန္သူေတာ္မ်ားကို သူကြ်မ္းက်င္ေသာဂိမ္းကစားနည္းျဖင္႕ အႏိုင္ယူႏိုင္လိမ္႕မည္ဟုယံုၾကည္လ်က္ ရွိသည္။ အမည္မေဖာ္ေသာ သတင္း တစ္ရပ္အရကင္ဂ်ံဳအန္မွာ ဂိမ္းကစား ကြ်မ္းက်င္သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီးအေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ားမွလာေသာကစားကြက္မ်ားျဖစ္ Home Front အပါအဝင္ကစား ကြက္အမ်ားအျပားကို ကစားၿပီးခဲ႕သူ ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ ကင္ဂ်ံဳအန္ အႏွစ္သက္ ဆံုးဂိမ္းမွာ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ကလူႀကိဳက္အ မ်ားဆံုးစာရင္းဝင္ ံHome Front အျဖစ္ ၿပီးထိုကစားကြက္မွာ အေမရိကန္ တပ္ဖြဲ႔တို့က ေျမာက္ကိုရီးယားစစ္တပ္ ကိုတိုက္ခိုက္သည္႕ကစားကြက္ျဖစ္ၿပီး တိုက္ခိုက္ရန္သတ္မွတ္ထားေသာႏွစ္မွာ ၂၀၂၇ခုႏွစ္ျဖစ္သည္။ ကင္ဂ်ံဳအန္၏ အျပဳအမႈကို ေျမာက္ကိုရီးယားအေရးကြ်မ္းက်င္ႏွံ့ စပ္သူသံတမန္ေဟာင္းတစ္ဦးက ကင္ ဂ်ံဳအန္မွာအၾကံကုန္ဂဋဳန္ဆားခ်က္ျခင္း သာျဖစ္ေၾကာင္း ဟာသေႏွာေျပာဆို ခဲ႕သည္။ ထိုအေတာအတြင္း၌ေျမာက္ ကိုရီးယားက ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ …

0

ေျမာက္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္ၾကျပန္

ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင္႕ ေတာင္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံတို့သည္ အျငင္းပြားလ်က္ ရွိေသာေရပိုင္နက္နယ္နိမိတ္အတြင္း အ ျပန္အလွန္အေျမာက္ႀကီးမ်ားျဖင္႕ ပစ္ခတ္ ၾကသည္ဟု ေတာင္ကိုရီးယားစစ္ဘက္ က ေျပာၾကားသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္က အေျမာက္ျဖင္႕ပစ္ခတ္သျဖင္႕ ေတာင္ကို ရီးယားေရျပင္သို့ အေျမာက္ဆံမ်ားက် ေရာက္ခဲ႕ရာေတာင္ကိုရီး ယားႏိုင္ငံက လည္း အေျမာက္ျဖင္႕ ေျမာက္ဘက္သို့ ျပန္လည္ပစ္ခတ္ခဲ႕သည္ဟု ေတာင္ကိုရီး ယားက မတ္လ(၃၁)ရက္ေန့တြင္ ေၾက ညာခဲ႕သည္။ ]ေျမာက္ကိုရီးယားက ပစ္ ခတ္လိုက္တဲ႕အေျမာက္ဆံေတြ ကြ်န္ေတာ္ တို့ဘက္က်ေရာက္ခဲ႕တဲ႕အတြက္ ကြ်န္ ေတာ္တို့ကလည္း တံု့ျပန္ပစ္ခတ္လိုက္ တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႕ အဲဒီအ ေျမာက္ဆံေတြဟာ ပင္လယ္ဝါထဲကို က် ေရာက္သြားတာပဲျဖစ္ပါတယ္}ဟူ၍ ေတာင္ကိုရီး ယားပူးတြဲစစ္ဦးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခဲ႕သည္။ ယင္းသို့ ပစ္ခတ္ခဲ႕ သျဖင္႕ ေတာင္ကိုရီးယားဘက္Baeng-nyeong ကြ်န္းေပၚရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အား ေဘးကင္းရာခိုလံႈစရာေနရာမ်ားတြင္ ေျပာင္းေရႊ႔ထားခဲ႕သည္ဟုသိရသည္။ ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ …

0

အီရန္ကိုတိုက္ရန္ ေဒၚလာသံုးဘီလီယံကုန္က်ခံျပင္ဆင္ထားေသာ အစၥေရး

အစၥေရးနိုင္ငံ၏ ၂ဝ၁၄ခုနွစ္ စစ္ေရးဘတ္ဂ်က္အသံုးစရိတ္ လ်ာထား ခ်က္တြင္ အနည္းဆံုးရွက္ကယ္ ၁ဝဘီလီ ယံအနည္းဆံုး သတ္မွတ္ထားသည္။ ယင္း ေငြေျကးပမာဏမွာ အီရန္နွင့္ အစၥေရး သည္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားလာခဲ့လွ်င္ စစ္အ သံုးစရိတ္မ်ားအျဖစ္သံုးစဲြရန္ ျဖစ္သည္ဟု ဟာရက္သတင္းစာကေဖာ္ျပထားသည္။ ေဂ်ရုဆလင္ရိွထိပ္တန္းအရာရိွျကီးမ်ားက အစၥေရးသည္ တီဟီရန္၏ နူ်ကလီးယား ေနရာမ်ားအား အေမရိကန္၏ အကူအ ညီလံုးဝမပါဘဲ ဗံုးျကဲတိုက္ခိုက္မည္ဟု မျကာမီကထုတ္ေဖာ္ေျပာျကားလိုက္သည္။ သံုးဘီလီယံ သံုးစဲြမည္ ယခုနွစ္ဦးပိုင္းက အစၥေရး လႊတ္ေတာ္အမတ္သံုးဦး လႊတ္ေတာ္ တြင္းေရးရာ ေကာ္မတီအစည္းအေဝး တြင္ အစၥေရးတပ္မ်ားက ၁ဝမွ၁၂ ဘီလီ ယံရွက္ကယ္(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ .၈၉ ဘီလီယံမွ ၃ .၄၇ ဘီလီ ယံေဒၚလာအထိ) သံုးစဲြမည္ဟု တရားဝင္ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ျကားသည္ဟု တဲအဗစ္ေန့စဥ္သတင္း စာကေရးသားေဖာ္ျပသည္။ ထိုေငြေျကး ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ …

0

ကိုယ္ေဖာ္တဲ့ ေဆးခါးျကီးျပန္စားေနရတဲ့ အေမရိကန္

ကိုယ္ေဖာ္တဲ့ ေဆးခါးျကီးျပန္စားေနရတဲ့ အေမရိကန္ရု ရွားနဲ့ေပါင္းမယ္ဆိုတဲ့ကိစၥပါ။ ယူကရိန္း မွာ ရုရွားလိုလားတဲ့ သမၼတကိုစီအိုင္ ေအက ျပည္သူေတြကို အံုျြကခိုင္းျပီး ျဖုတ္ခ်ခဲ့တယ္။ ျပီးရင္ ယူကရိန္းက အီး ယူထဲဝင္မယ္၊ တစ္ကမၻာလံုးမွာတစ္ ခုထဲေထာင္ထားတဲ့ ေနတိုးစစ္စာခု်ပ္ အဖဲြ့ထဲကိုဝင္မယ္၊ ဒါဟာရုရွားကို နား ရြက္တံေထြးစြတ္လိုက္တာျဖစ္တယ္။ စီ အိုင္ေအရဲ့ အျကံကသမၼတကိုျဖုတ္ခ် နိုင္တဲ့အထိေတာ့အလုပ္ျဖစ္ေသးတယ္။ ဒါေပသိဘယ္လိုမွထင္မထားတဲ့ အ ကြက္တစ္ကြက္ကို ရုရွားကေကာက္ ေရႊ့လိုက္တယ္။ ဒါကေတာ့ ယူကရိန္း နယ္ေျမထဲက ရုရွားနဲ့ထိစပ္ေနတဲ့ ခ ရိုင္းမီးယားမွာ ျပည္သူ့ဆနၵခံယူပဲြလုပ္ ျပီး ယူကရိန္းကေနခဲြထြက္ခိုင္းလိုက္တာ ျဖစ္တယ္။ အခုေတာ့ အေမရိကန္နဲ့ သူ့တပည့္အီးယူတို့က ရုရွားကိုစီးပြား ေရးပိတ္ဆို့ဖို့လုပ္ေနျကျပီ၊ ဒါကေရာအ လုပ္ျဖစ္မယ္လို့မထင္ပါဘူး၊ ဘာလို့လဲ ဆိုရင္ ဥေရာပရဲ့ ဓာတ္ေငြ့လိုအပ္ခ်က္ ၂၅ရာခိုင္နႈန္းကို ရုရွားကေန ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ …

0

စပိန္ရထားလမ္းေခ်ာ္မႈတြင္ ထိခိုက္ေသဆံုးမႈမ်ားျပား

စပိန္ႏိုင္ငံ၊ မက္ဒရစ္ၿမိဳ႕ေတာ္မွ ဖာ႐ိုးၿမိဳ႕သို႔ခုတ္ေမာင္းသည့္ အျမန္ ရထားတစ္စီးလမ္းေခ်ာ္တိမ္းေမွာက္သြားရာ ခရီးသည္(၇၇)ဦးခန္႔ေသဆံုးၿပီး ၁၃၀ခန္႔ဒဏ္ရာရ႐ွိခဲ့သည္။ ရထားမွာ သတ္မွတ္မိုင္ႏႈန္းထက္ သံုးဆခန္႔ပို၍ ေမာင္းႏွင္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။

0

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.

Powered by Vote It Up