ႏိုင္ငံတကာေခ်းေငြေဒၚလာဘီလ်ံခ်ီရွိေသာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ေဒၚလာ(၅)ဘီလ်ံသံုးၿပီး ဘဏ္ရွယ္ယာဝယ္မတဲ႕လား

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးစနစ္ကို စတင္အသက္ဝင္လာ ္ၿပီးခ်ိန္မွာ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုစီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြအား လံုး ျပည္သူပိုင္သိမ္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို ျပည္သူပိုင္သိမ္းတာကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန ဝင္းက ၫႊန္ၾကားခဲ့တာပါ။ အာဏာအ သံုးျပဳၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းကို အတင္းအဓမၼသိမ္းပိုက္ခဲ့လို႔ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေတြ အစိုးရလက္ထဲေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုစက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုေတြကို အစိုးရက ဦးေဆာင္လည္ပတ္ခဲ့တာပါ။ ရွင္သန္တဲ့ စက္႐ံုရွိသလို အ႐ံႈးေပၚၿပီး ဆက္လက္ လည္ပတ္ႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့တဲ့ စက္႐ံုေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ စီးပြားေရးသ မားေတြ အစိုးရကိုစိတ္နာၿပီး ႏိုင္ငံရပ္ ျခားေျပာင္းေရႊ႕သူေတြေျပာင္း၊ အိႏၵိယ လူမ်ိဳးစက္႐ံုပိုင္ရွင္၊ ေျမပိုင္ရွင္ေတြ အိႏၵိ ယျပန္သူကျပန္၊ ပါကစၥတန္ျပန္သူက ျပန္၊ တ႐ုတ္ျပည္ကိုျပန္တဲ့ ေပါက္ေဖာ္ ကျပန္နဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ပိုင္ဆိုင္တဲ့စက္႐ံုေတြ၊ ေျမကြက္ေတြ၊ ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ …

ကမၻာေပၚတြင္စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရန္ ခက္ခဲျခင္းအဆင္႕ ၁၈၂ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတည္ရွိေနျခင္းအတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလက္မတြန္႔သြားေစရန္ ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ားတိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏စီးပြားေရးအႀကံေပးမွေျပာၾကား

ကမၻာ့ဘဏ္၏ သုေတသန ဌာနတစ္ခုျဖစ္ေသာ ၤႈဃ မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားထဲ၌စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ရန္ အခက္အခဲသည့္ အဆင့္ ၁၈၂ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိေနေၾကာင္း ကမၻာ့ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္စာ၌ ေဖာ္ ျပခဲ့သည္ဟုသိရသည္။ အဆိုပါေၾကျငာစာတမ္း ေဖာ္ျပမႈေၾကာင့္ တံခါးဖြင့္စီးပြားေရး စတင္က်င့္သံုးေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ထပ္ မံဝင္ေရာက္လာမႈလက္တြန္႔သြားႏိုင္ ေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရးမ႑ိဳင္၏တစ္ ခ်ိဳ႕ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ပါဝင္ ပတ္သက္ေနေသာဥပေဒျပဳေရး၊ တရား စီရင္ေရးမ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ ပါဝင္သည့္အခ်က္ မ်ားအား ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ားစတင္အ သက္ဝင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏စီးပြားေရးအႀကံ ေပးတစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာေဇာ္ဦးမွ ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၅ နာရီ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္ မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္၌ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ]]ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ဌာန စိတ္ ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ …

လုပ္သားသမဂၢဖြဲ႔ပါက အလုပ္ျဖဳတ္ျခင္းမ်ားမွာ လုပ္သားသမဂၢကိုအင္အားနည္းေအာင္ လုပ္သလိုျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္မွဥပေဒေၾကာင္းအရ ျပန္လည္အေရးယူသင္႕

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွာ ゞင္းတို႔၏ အ လုပ္႐ံုတြင္ အလုပ္သမားမ်ားသမဂၢဖြဲ႕ပါ က သိရွိသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္အလုပ္ ျဖဳတ္ျခင္းမ်ားရွိလာ၍ အလုပ္သမား သမဂၢကိုအင္အားနည္းေအာင္ လုပ္သ လို ျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ ဆိုင္ရာမူဝါဒဥပေဒႏွင့္ ပါ မညီေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ဥပ ေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူသင့္ေၾကာင္း အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ ႐ြက္ေရး ေကာ္မတီဝင္ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္ မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဇူလိုင္လ(၁၉)ရက္ေန႔မွ ၂၁ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့သည့္ အလုပ္ သမားမ်ားေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ျမႇင့္ တင္ေရးသင္တန္းအား ပန္းဆိုးတန္း (အလယ္)ဘေလာက္ရွိ ေတာင္သူလယ္ သမားေရးရာသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ (၃) ရက္တာ သင္တန္း၌ အလုပ္သမားမ်ား ၏ ရပိုင္ခြင့္ရွိေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ အလုပ္သမားမ်ား ပူး ေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ေကာ္မတီမွ ၾပေညာေမ ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ …

ႏ်ဴကလီးယားစစ္ပြဲဆင္ႏႊဲရန္X-box ကို အျပင္းအထန္ေလ႕က်င္႕ေနေသာ ကင္ဂ်ံဳအန္

ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္း ေဆာင္ကင္ဂ်ံဳအန္သည္ အေမရိကန္ကို ႏ်ဴကလီးယားဗံုးျဖင္႕တိုက္ခိုက္ရန္ အတြက္ゞင္း၏ X-box ေခၚကစားစက္ ျဖင္႕အျပင္းအထန္ေလ႕က်င္႕လ်က္ရွိ ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားမွလာေသာ သတင္းကိုကိုးကားကာေဒးလီးစတား သတင္းစာကေရးသားေဖာ္ျပခဲ႕သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ကゞင္း ၏အေနာက္ႏိုင္ငံရန္သူေတာ္မ်ားကို သူကြ်မ္းက်င္ေသာဂိမ္းကစားနည္းျဖင္႕ အႏိုင္ယူႏိုင္လိမ္႕မည္ဟုယံုၾကည္လ်က္ ရွိသည္။ အမည္မေဖာ္ေသာ သတင္း တစ္ရပ္အရကင္ဂ်ံဳအန္မွာ ဂိမ္းကစား ကြ်မ္းက်င္သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီးအေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ားမွလာေသာကစားကြက္မ်ားျဖစ္ Home Front အပါအဝင္ကစား ကြက္အမ်ားအျပားကို ကစားၿပီးခဲ႕သူ ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ ကင္ဂ်ံဳအန္ အႏွစ္သက္ ဆံုးဂိမ္းမွာ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ကလူႀကိဳက္အ မ်ားဆံုးစာရင္းဝင္ ံHome Front အျဖစ္ ၿပီးထိုကစားကြက္မွာ အေမရိကန္ တပ္ဖြဲ႔တို့က ေျမာက္ကိုရီးယားစစ္တပ္ ကိုတိုက္ခိုက္သည္႕ကစားကြက္ျဖစ္ၿပီး တိုက္ခိုက္ရန္သတ္မွတ္ထားေသာႏွစ္မွာ ၂၀၂၇ခုႏွစ္ျဖစ္သည္။ ကင္ဂ်ံဳအန္၏ အျပဳအမႈကို ေျမာက္ကိုရီးယားအေရးကြ်မ္းက်င္ႏွံ့ စပ္သူသံတမန္ေဟာင္းတစ္ဦးက ကင္ ဂ်ံဳအန္မွာအၾကံကုန္ဂဋဳန္ဆားခ်က္ျခင္း သာျဖစ္ေၾကာင္း ဟာသေႏွာေျပာဆို ခဲ႕သည္။ ထိုအေတာအတြင္း၌ေျမာက္ ကိုရီးယားက ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ …

0

ေျမာက္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္ၾကျပန္

ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင္႕ ေတာင္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံတို့သည္ အျငင္းပြားလ်က္ ရွိေသာေရပိုင္နက္နယ္နိမိတ္အတြင္း အ ျပန္အလွန္အေျမာက္ႀကီးမ်ားျဖင္႕ ပစ္ခတ္ ၾကသည္ဟု ေတာင္ကိုရီးယားစစ္ဘက္ က ေျပာၾကားသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္က အေျမာက္ျဖင္႕ပစ္ခတ္သျဖင္႕ ေတာင္ကို ရီးယားေရျပင္သို့ အေျမာက္ဆံမ်ားက် ေရာက္ခဲ႕ရာေတာင္ကိုရီး ယားႏိုင္ငံက လည္း အေျမာက္ျဖင္႕ ေျမာက္ဘက္သို့ ျပန္လည္ပစ္ခတ္ခဲ႕သည္ဟု ေတာင္ကိုရီး ယားက မတ္လ(၃၁)ရက္ေန့တြင္ ေၾက ညာခဲ႕သည္။ ]ေျမာက္ကိုရီးယားက ပစ္ ခတ္လိုက္တဲ႕အေျမာက္ဆံေတြ ကြ်န္ေတာ္ တို့ဘက္က်ေရာက္ခဲ႕တဲ႕အတြက္ ကြ်န္ ေတာ္တို့ကလည္း တံု့ျပန္ပစ္ခတ္လိုက္ တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႕ အဲဒီအ ေျမာက္ဆံေတြဟာ ပင္လယ္ဝါထဲကို က် ေရာက္သြားတာပဲျဖစ္ပါတယ္}ဟူ၍ ေတာင္ကိုရီး ယားပူးတြဲစစ္ဦးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခဲ႕သည္။ ယင္းသို့ ပစ္ခတ္ခဲ႕ သျဖင္႕ ေတာင္ကိုရီးယားဘက္Baeng-nyeong ကြ်န္းေပၚရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အား ေဘးကင္းရာခိုလံႈစရာေနရာမ်ားတြင္ ေျပာင္းေရႊ႔ထားခဲ႕သည္ဟုသိရသည္။ ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ …

0

အီရန္ကိုတိုက္ရန္ ေဒၚလာသံုးဘီလီယံကုန္က်ခံျပင္ဆင္ထားေသာ အစၥေရး

အစၥေရးနိုင္ငံ၏ ၂ဝ၁၄ခုနွစ္ စစ္ေရးဘတ္ဂ်က္အသံုးစရိတ္ လ်ာထား ခ်က္တြင္ အနည္းဆံုးရွက္ကယ္ ၁ဝဘီလီ ယံအနည္းဆံုး သတ္မွတ္ထားသည္။ ယင္း ေငြေျကးပမာဏမွာ အီရန္နွင့္ အစၥေရး သည္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားလာခဲ့လွ်င္ စစ္အ သံုးစရိတ္မ်ားအျဖစ္သံုးစဲြရန္ ျဖစ္သည္ဟု ဟာရက္သတင္းစာကေဖာ္ျပထားသည္။ ေဂ်ရုဆလင္ရိွထိပ္တန္းအရာရိွျကီးမ်ားက အစၥေရးသည္ တီဟီရန္၏ နူ်ကလီးယား ေနရာမ်ားအား အေမရိကန္၏ အကူအ ညီလံုးဝမပါဘဲ ဗံုးျကဲတိုက္ခိုက္မည္ဟု မျကာမီကထုတ္ေဖာ္ေျပာျကားလိုက္သည္။ သံုးဘီလီယံ သံုးစဲြမည္ ယခုနွစ္ဦးပိုင္းက အစၥေရး လႊတ္ေတာ္အမတ္သံုးဦး လႊတ္ေတာ္ တြင္းေရးရာ ေကာ္မတီအစည္းအေဝး တြင္ အစၥေရးတပ္မ်ားက ၁ဝမွ၁၂ ဘီလီ ယံရွက္ကယ္(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ .၈၉ ဘီလီယံမွ ၃ .၄၇ ဘီလီ ယံေဒၚလာအထိ) သံုးစဲြမည္ဟု တရားဝင္ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ျကားသည္ဟု တဲအဗစ္ေန့စဥ္သတင္း စာကေရးသားေဖာ္ျပသည္။ ထိုေငြေျကး ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ …

0

ကိုယ္ေဖာ္တဲ့ ေဆးခါးျကီးျပန္စားေနရတဲ့ အေမရိကန္

ကိုယ္ေဖာ္တဲ့ ေဆးခါးျကီးျပန္စားေနရတဲ့ အေမရိကန္ရု ရွားနဲ့ေပါင္းမယ္ဆိုတဲ့ကိစၥပါ။ ယူကရိန္း မွာ ရုရွားလိုလားတဲ့ သမၼတကိုစီအိုင္ ေအက ျပည္သူေတြကို အံုျြကခိုင္းျပီး ျဖုတ္ခ်ခဲ့တယ္။ ျပီးရင္ ယူကရိန္းက အီး ယူထဲဝင္မယ္၊ တစ္ကမၻာလံုးမွာတစ္ ခုထဲေထာင္ထားတဲ့ ေနတိုးစစ္စာခု်ပ္ အဖဲြ့ထဲကိုဝင္မယ္၊ ဒါဟာရုရွားကို နား ရြက္တံေထြးစြတ္လိုက္တာျဖစ္တယ္။ စီ အိုင္ေအရဲ့ အျကံကသမၼတကိုျဖုတ္ခ် နိုင္တဲ့အထိေတာ့အလုပ္ျဖစ္ေသးတယ္။ ဒါေပသိဘယ္လိုမွထင္မထားတဲ့ အ ကြက္တစ္ကြက္ကို ရုရွားကေကာက္ ေရႊ့လိုက္တယ္။ ဒါကေတာ့ ယူကရိန္း နယ္ေျမထဲက ရုရွားနဲ့ထိစပ္ေနတဲ့ ခ ရိုင္းမီးယားမွာ ျပည္သူ့ဆနၵခံယူပဲြလုပ္ ျပီး ယူကရိန္းကေနခဲြထြက္ခိုင္းလိုက္တာ ျဖစ္တယ္။ အခုေတာ့ အေမရိကန္နဲ့ သူ့တပည့္အီးယူတို့က ရုရွားကိုစီးပြား ေရးပိတ္ဆို့ဖို့လုပ္ေနျကျပီ၊ ဒါကေရာအ လုပ္ျဖစ္မယ္လို့မထင္ပါဘူး၊ ဘာလို့လဲ ဆိုရင္ ဥေရာပရဲ့ ဓာတ္ေငြ့လိုအပ္ခ်က္ ၂၅ရာခိုင္နႈန္းကို ရုရွားကေန ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ …

0

စပိန္ရထားလမ္းေခ်ာ္မႈတြင္ ထိခိုက္ေသဆံုးမႈမ်ားျပား

စပိန္ႏိုင္ငံ၊ မက္ဒရစ္ၿမိဳ႕ေတာ္မွ ဖာ႐ိုးၿမိဳ႕သို႔ခုတ္ေမာင္းသည့္ အျမန္ ရထားတစ္စီးလမ္းေခ်ာ္တိမ္းေမွာက္သြားရာ ခရီးသည္(၇၇)ဦးခန္႔ေသဆံုးၿပီး ၁၃၀ခန္႔ဒဏ္ရာရ႐ွိခဲ့သည္။ ရထားမွာ သတ္မွတ္မိုင္ႏႈန္းထက္ သံုးဆခန္႔ပို၍ ေမာင္းႏွင္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။

0

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.

Powered by Vote It Up