လုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္၏စြန့္စားမႈမ်ား

လုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေရးအတြက္ စိတ္ကူးယဥ္မေနၾက ပဲ သူတို႔၏ဘဝမည္မွ်ခက္ခဲသည္ကို လည္းသေဘာေပါက္သင့္သည္ ၇ႏွစ္အၾကာက ထိပ္တန္း ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ဂ်ိဳးဂ်ံဳးစ္အမည္ရွိ ဝန္ ထမ္းတစ္ေယာက္သည္ မိမိကိုယ္ပိုင္ လုပ္ငန္းကိုတည္ေထာင္ရန္အတြက္ အ လုပ္မွႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။ သူ႔အေနျဖင့္ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းဘဝကို စိတ္ပ်က္ၿငီး ေငြ႕ၿပီး ゞင္း၏ကိုယ္ပိုင္အစြမ္းအစကို လည္း စမ္းသပ္ခ်င္စိတ္ေပၚခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ေယာက္၏ ဘဝသည္ သူထင္ သည္ထက္ ပိုမိုခက္ခဲသည္ကိုေတြ႕ရ သည္။ အားနည္းခ်က္ေတြတစ္ပံုႀကီး ေတြ႕ရသည္။ အတားအဆီးမ်ား၊ လမ္းဆံုး မ်ားတို႔ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ ေန႔ခ်င္းညခ်င္းျြကယ္ဝခ်မ္းသာျခင္းမဟုတ္ ေပ။ ယခင္သူ၏လုပ္ငန္းရွင္က သူ႔အ တြက္ေပးထားခဲ့ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား အားလံုးတို႔ကို ဆံုး႐ံႈးခဲ့သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ ခြင့္အစ၊ လူမႈေရးကြန္ရက္အဆံုး ဆံုး ႐ံႈးသြားေစခဲ့သည္။ ယခင္ကသူလံုးဝ စဥ္းစားမထားသည့္ ကိစၥမ်ားအားလံုး မည္ကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို ဆည္း ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ …

ေခတ္ပ်က္သူေဌးမ်ား (သို႔) ျဖတ္လမ္းသမားမ်ား

အေရးအခင္းၿပီးကာစ ကာ လမွာ ေငြကိုေရလိုသံုးၿပီး ျဖတ္လမ္းက ေငြရွာသြားသူေတြရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ မ စားေကာင္းတဲ့အသီးကို သြားၿပီးစားမိ တဲ့သူရဲ႕ဇာတ္လမ္းက ဇာတ္သိမ္းမလွ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ အေရးအခင္းၿပီးကာစ ကားတစ္စီးႏွစ္သိန္း၊ သံုးသိန္းသာ တန္ ဖိုးရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ ေငြကလည္းတန္ဖိုးရွိ သည္။ ယခုအခ်ိန္ သိန္းငါးေသာင္း ေလာက္တန္သည့္ ဝင္ဒါမီယာကၿခံကို ထိုကာလက သိန္းေလးဆယ္ေလာက္နဲ႔ ဝယ္လို႔ရသည္။ ထိုစဥ္ကာလက ဂ်ပန္ ကသြင္းတဲ့ကားေတြက သေဘၤာသား ေတြ၊ ွ့သမန ဲသဘ သမားေတြပဲ သြင္း ၾကသည္။ ဒီသြင္းလာတဲ့ကားေတြကို ဆိပ္ကမ္းကေန အခေၾကးေငြယူၿပီး ထုတ္ေပးတဲ့ အေကာက္ခြန္ ဗါနညအ ေတြရွိတယ္။ ဒီကာလမွာ ဆိပ္ကမ္းက ကားေတြကို ကိုယ္တိုင္ထုတ္ရင္ ဒုကၡ ႀကီးငယ္ခံစားရတယ္။ ဂ်ပန္မူလီလိုပဲ အရစ္ရွည္တယ္။ ဟိုရစ္ ဒီရစ္နဲ႔ ႐ူးသြား ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ …

ဥပေဒျပဳေရးမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးခ်င္းအေနနဲ႔ ဥပေဒျပဳႏိုင္တဲ့အေနအထား အရမ္းအားနည္းတယ္ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒါက္တာေဒၚညိဳညိဳသင္းေထာက္ျပ

လႊတ္ေတာ္က သူ႔ရဲ႕လုပ္ငန္း ႀကီးသံုးရပ္ကို ေဆာင္႐ြက္တဲ့ေနရာမွာ အားနည္းေနတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔လည္း ဥပေဒျပဳ ႏိုင္တာအားနည္းေနတယ္လို႔ ရန္ကုန္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚညိဳ ညိဳသင္းမွ ျပည္သူအားကိုးေလာက္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ျဖစ္ဖို႔ယခုလိုေထာက္ျပေပးခဲ့ သည္။ ]]လႊတ္ေတာ္က လႊတ္ေတာ္ လုပ္ငန္းေတြကို တိတိက်က်လုပ္ရမွာ ေပါ့။ အေရးႀကီးတာက အစိုးရကို ထိမ္း ေက်ာင္းၫႇိႏိႈင္းရမယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ျပည္သူအတြက္လိုအပ္တဲ့ဥပေဒျပဳရ မယ္။ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕အေရးႀကီးတဲ့လုပ္ ငန္းေတြပါ။ အဲ့ဒီေတာ့အန္တီတို႔အခု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕အေန အထားကိုျပန္ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ လည္းဥပေဒျပဳႏိုင္တာအရမ္းကိုနည္း တယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းမွာဆိုရင္အန္တီ တင္တယ္။ ျပည္ေထာင္စုမွာဆို ဦးသိန္း ၫႊန္႔တင္တယ္။ တစ္ခါမွအန္တီတို႔မႏိုင္ ေသးဘူး။ တစ္ခါမွအန္တီတို႔ဥပေဒေတြ ဥပေဒျဖစ္မလာေသးဘူးဆိုတာ။ အဲ့ဒီ ေတာ့ ဥပေဒျပဳေရးမွာလည္း လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးခ်င္းအေနနဲ႔ ဥပေဒျပဳႏိုင္တဲ့အေနအထားက အရမ္း အားနည္းတယ္။ အန္တီတို႔လိုဥပေဒျပဳ တဲ့သူေတြရွိေတာ့လည္း ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ …

ႏ်ဴကလီးယားစစ္ပြဲဆင္ႏႊဲရန္X-box ကို အျပင္းအထန္ေလ႕က်င္႕ေနေသာ ကင္ဂ်ံဳအန္

ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္း ေဆာင္ကင္ဂ်ံဳအန္သည္ အေမရိကန္ကို ႏ်ဴကလီးယားဗံုးျဖင္႕တိုက္ခိုက္ရန္ အတြက္ゞင္း၏ X-box ေခၚကစားစက္ ျဖင္႕အျပင္းအထန္ေလ႕က်င္႕လ်က္ရွိ ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားမွလာေသာ သတင္းကိုကိုးကားကာေဒးလီးစတား သတင္းစာကေရးသားေဖာ္ျပခဲ႕သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ကゞင္း ၏အေနာက္ႏိုင္ငံရန္သူေတာ္မ်ားကို သူကြ်မ္းက်င္ေသာဂိမ္းကစားနည္းျဖင္႕ အႏိုင္ယူႏိုင္လိမ္႕မည္ဟုယံုၾကည္လ်က္ ရွိသည္။ အမည္မေဖာ္ေသာ သတင္း တစ္ရပ္အရကင္ဂ်ံဳအန္မွာ ဂိမ္းကစား ကြ်မ္းက်င္သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီးအေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ားမွလာေသာကစားကြက္မ်ားျဖစ္ Home Front အပါအဝင္ကစား ကြက္အမ်ားအျပားကို ကစားၿပီးခဲ႕သူ ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ ကင္ဂ်ံဳအန္ အႏွစ္သက္ ဆံုးဂိမ္းမွာ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ကလူႀကိဳက္အ မ်ားဆံုးစာရင္းဝင္ ံHome Front အျဖစ္ ၿပီးထိုကစားကြက္မွာ အေမရိကန္ တပ္ဖြဲ႔တို့က ေျမာက္ကိုရီးယားစစ္တပ္ ကိုတိုက္ခိုက္သည္႕ကစားကြက္ျဖစ္ၿပီး တိုက္ခိုက္ရန္သတ္မွတ္ထားေသာႏွစ္မွာ ၂၀၂၇ခုႏွစ္ျဖစ္သည္။ ကင္ဂ်ံဳအန္၏ အျပဳအမႈကို ေျမာက္ကိုရီးယားအေရးကြ်မ္းက်င္ႏွံ့ စပ္သူသံတမန္ေဟာင္းတစ္ဦးက ကင္ ဂ်ံဳအန္မွာအၾကံကုန္ဂဋဳန္ဆားခ်က္ျခင္း သာျဖစ္ေၾကာင္း ဟာသေႏွာေျပာဆို ခဲ႕သည္။ ထိုအေတာအတြင္း၌ေျမာက္ ကိုရီးယားက ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ …

0

ေျမာက္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္ၾကျပန္

ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင္႕ ေတာင္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံတို့သည္ အျငင္းပြားလ်က္ ရွိေသာေရပိုင္နက္နယ္နိမိတ္အတြင္း အ ျပန္အလွန္အေျမာက္ႀကီးမ်ားျဖင္႕ ပစ္ခတ္ ၾကသည္ဟု ေတာင္ကိုရီးယားစစ္ဘက္ က ေျပာၾကားသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္က အေျမာက္ျဖင္႕ပစ္ခတ္သျဖင္႕ ေတာင္ကို ရီးယားေရျပင္သို့ အေျမာက္ဆံမ်ားက် ေရာက္ခဲ႕ရာေတာင္ကိုရီး ယားႏိုင္ငံက လည္း အေျမာက္ျဖင္႕ ေျမာက္ဘက္သို့ ျပန္လည္ပစ္ခတ္ခဲ႕သည္ဟု ေတာင္ကိုရီး ယားက မတ္လ(၃၁)ရက္ေန့တြင္ ေၾက ညာခဲ႕သည္။ ]ေျမာက္ကိုရီးယားက ပစ္ ခတ္လိုက္တဲ႕အေျမာက္ဆံေတြ ကြ်န္ေတာ္ တို့ဘက္က်ေရာက္ခဲ႕တဲ႕အတြက္ ကြ်န္ ေတာ္တို့ကလည္း တံု့ျပန္ပစ္ခတ္လိုက္ တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႕ အဲဒီအ ေျမာက္ဆံေတြဟာ ပင္လယ္ဝါထဲကို က် ေရာက္သြားတာပဲျဖစ္ပါတယ္}ဟူ၍ ေတာင္ကိုရီး ယားပူးတြဲစစ္ဦးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခဲ႕သည္။ ယင္းသို့ ပစ္ခတ္ခဲ႕ သျဖင္႕ ေတာင္ကိုရီးယားဘက္Baeng-nyeong ကြ်န္းေပၚရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အား ေဘးကင္းရာခိုလံႈစရာေနရာမ်ားတြင္ ေျပာင္းေရႊ႔ထားခဲ႕သည္ဟုသိရသည္။ ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ …

0

အီရန္ကိုတိုက္ရန္ ေဒၚလာသံုးဘီလီယံကုန္က်ခံျပင္ဆင္ထားေသာ အစၥေရး

အစၥေရးနိုင္ငံ၏ ၂ဝ၁၄ခုနွစ္ စစ္ေရးဘတ္ဂ်က္အသံုးစရိတ္ လ်ာထား ခ်က္တြင္ အနည္းဆံုးရွက္ကယ္ ၁ဝဘီလီ ယံအနည္းဆံုး သတ္မွတ္ထားသည္။ ယင္း ေငြေျကးပမာဏမွာ အီရန္နွင့္ အစၥေရး သည္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားလာခဲ့လွ်င္ စစ္အ သံုးစရိတ္မ်ားအျဖစ္သံုးစဲြရန္ ျဖစ္သည္ဟု ဟာရက္သတင္းစာကေဖာ္ျပထားသည္။ ေဂ်ရုဆလင္ရိွထိပ္တန္းအရာရိွျကီးမ်ားက အစၥေရးသည္ တီဟီရန္၏ နူ်ကလီးယား ေနရာမ်ားအား အေမရိကန္၏ အကူအ ညီလံုးဝမပါဘဲ ဗံုးျကဲတိုက္ခိုက္မည္ဟု မျကာမီကထုတ္ေဖာ္ေျပာျကားလိုက္သည္။ သံုးဘီလီယံ သံုးစဲြမည္ ယခုနွစ္ဦးပိုင္းက အစၥေရး လႊတ္ေတာ္အမတ္သံုးဦး လႊတ္ေတာ္ တြင္းေရးရာ ေကာ္မတီအစည္းအေဝး တြင္ အစၥေရးတပ္မ်ားက ၁ဝမွ၁၂ ဘီလီ ယံရွက္ကယ္(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ .၈၉ ဘီလီယံမွ ၃ .၄၇ ဘီလီ ယံေဒၚလာအထိ) သံုးစဲြမည္ဟု တရားဝင္ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ျကားသည္ဟု တဲအဗစ္ေန့စဥ္သတင္း စာကေရးသားေဖာ္ျပသည္။ ထိုေငြေျကး ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ …

0

ကိုယ္ေဖာ္တဲ့ ေဆးခါးျကီးျပန္စားေနရတဲ့ အေမရိကန္

ကိုယ္ေဖာ္တဲ့ ေဆးခါးျကီးျပန္စားေနရတဲ့ အေမရိကန္ရု ရွားနဲ့ေပါင္းမယ္ဆိုတဲ့ကိစၥပါ။ ယူကရိန္း မွာ ရုရွားလိုလားတဲ့ သမၼတကိုစီအိုင္ ေအက ျပည္သူေတြကို အံုျြကခိုင္းျပီး ျဖုတ္ခ်ခဲ့တယ္။ ျပီးရင္ ယူကရိန္းက အီး ယူထဲဝင္မယ္၊ တစ္ကမၻာလံုးမွာတစ္ ခုထဲေထာင္ထားတဲ့ ေနတိုးစစ္စာခု်ပ္ အဖဲြ့ထဲကိုဝင္မယ္၊ ဒါဟာရုရွားကို နား ရြက္တံေထြးစြတ္လိုက္တာျဖစ္တယ္။ စီ အိုင္ေအရဲ့ အျကံကသမၼတကိုျဖုတ္ခ် နိုင္တဲ့အထိေတာ့အလုပ္ျဖစ္ေသးတယ္။ ဒါေပသိဘယ္လိုမွထင္မထားတဲ့ အ ကြက္တစ္ကြက္ကို ရုရွားကေကာက္ ေရႊ့လိုက္တယ္။ ဒါကေတာ့ ယူကရိန္း နယ္ေျမထဲက ရုရွားနဲ့ထိစပ္ေနတဲ့ ခ ရိုင္းမီးယားမွာ ျပည္သူ့ဆနၵခံယူပဲြလုပ္ ျပီး ယူကရိန္းကေနခဲြထြက္ခိုင္းလိုက္တာ ျဖစ္တယ္။ အခုေတာ့ အေမရိကန္နဲ့ သူ့တပည့္အီးယူတို့က ရုရွားကိုစီးပြား ေရးပိတ္ဆို့ဖို့လုပ္ေနျကျပီ၊ ဒါကေရာအ လုပ္ျဖစ္မယ္လို့မထင္ပါဘူး၊ ဘာလို့လဲ ဆိုရင္ ဥေရာပရဲ့ ဓာတ္ေငြ့လိုအပ္ခ်က္ ၂၅ရာခိုင္နႈန္းကို ရုရွားကေန ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ …

0

စပိန္ရထားလမ္းေခ်ာ္မႈတြင္ ထိခိုက္ေသဆံုးမႈမ်ားျပား

စပိန္ႏိုင္ငံ၊ မက္ဒရစ္ၿမိဳ႕ေတာ္မွ ဖာ႐ိုးၿမိဳ႕သို႔ခုတ္ေမာင္းသည့္ အျမန္ ရထားတစ္စီးလမ္းေခ်ာ္တိမ္းေမွာက္သြားရာ ခရီးသည္(၇၇)ဦးခန္႔ေသဆံုးၿပီး ၁၃၀ခန္႔ဒဏ္ရာရ႐ွိခဲ့သည္။ ရထားမွာ သတ္မွတ္မိုင္ႏႈန္းထက္ သံုးဆခန္႔ပို၍ ေမာင္းႏွင္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။

0

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.

Powered by Vote It Up